Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 34,

Νέα Σμύρνη 171 21

demo-attachment-309-emergency_call_1

Κρυψορχία είναι η ατελής κάθοδος του ενός ή και των δύο όρχεων προς το όσχεο. Ο όρχις δεν ψηλαφάται στο όσχεο ή δεν μπορεί να κατέλθει στο όσχεο με χειρισμούς κατά την διάρκεια της κλινικής εξέτασης.

 

Πολλοί από τους μη κατελθόντες όρχεις κατέρχονται από μόνοι τους μέσα στους πρώτους 6 μήνες. Ως εκ τούτου η 6μηνη παρακολούθηση θεωρείται σκόπιμη.

 
Πολύ σημαντικό είναι ο διαχωρισμός μεταξύ της κρυψορχίας και του ανασπώμενου όρχι, ο οποίος είναι απολύτως φυσιολογικός και δεν χρειάζεται θεραπεία. Η κλινική εξέταση από έμπειρο παιδοχειρουργό έχει τεράστια σημασία σ΄ αυτήν την περίπτωση.
 
Οι όρχεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της ενδομήτριας ζωής, δεν βρίσκονται στην φυσιολογική τους θέση εντός του οσχέου, αλλά εντός της κοιλιακής χώρας. 
 
Τις τελευταίες εβδομάδες πριν τη γέννηση λοιπόν, αρχίζει η κάθοδός τους προς τη φυσιολογική τους θέση στο όσχεο, διαμέσου ενός διαύλου, ενός καναλιού που υπάρχει εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, στο κατώτερο, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα (το βουβωνικό κανάλι ή ο βουβωνικός πόρος όπως συνηθίζεται στην ελληνική ιατρική ορολογία) και το οποίο έχει μια είσοδο, το έσω βουβωνικό στόμιο και μια έξοδο, το έξω βουβωνικό στόμιο, απ’ όπου και περνάνε οι όρχεις προκειμένου να κατέλθουν στο όσχεο.
 
Τώρα κατά μήκος της διαδρομής αυτής και κατά την διάρκεια της διαδικασίας, υπάρχει περίπτωση να σκαλώσουν κάπου, πράγμα που αναφέρεται ως κρυψορχία.
 
Εμφανίζεται συχνότερα σε πρόωρα νεογνά και μέχρι των 6ο μήνα ζωής τις περισσότερες φορές ο όρχις κατέρχεται από μόνος του.
Εφόσον δεν κατέλθει*, σε ηλικία 6-12 μηνών περίπου, καθηλώνουμε τον όρχι στο σύστοιχο ημιόσχεο!
O όρχις που παραμένει εκτός του οσχέου σμικρύνεται και εμφανίζει προοδευτική μείωση των γεννητικών κυττάρων.
Ο αριθμός των γεννητικών κυττάρων για ένα εξάμηνο παραμένει φυσιολογικός και φθίνει στην συνέχεια.
Το 40% των μη κατελθόντων όρχεων στην συμπλήρωση της διετίας στερείται γεννητικών κυττάρων.
 
Γιατί πρέπει να χειρουργείται η κρυψορχία:
Επιπτώσεις στην γονιμότητα: ο όρχις που παραμένει εκτός του οσχέου σμικρύνεται και εμφανίζει προοδευτική μείωση των γεννητικών κυττάρων. Ο αριθμός των γεννητικών κυττάρων για ένα εξάμηνο παραμένει φυσιολογικός και φθίνει στην συνέχεια. Το 40% των μη κατελθόντων όρχεων στην συμπλήρωση της διετίας στερείται γεννητικών κυττάρων.
Εμφάνιση καρκίνου: Από όλες τις περιπτώσεις καρκίνου του όρχεως το 11% αφορά τους κρυψόρχεις. 
Η ανάπτυξη νεοπλασίας (συνήθως σεμινώματα και τερατώματα)  είναι 40 φορές μεγαλύτερη απ ότι στον γενικό πλυθησμό.
Κάτι εξίσου σημαντικό, η ορχεοπηξία δεν μειώνει τον κίνδυνο της νεοπλασίας αλλά διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση!
 
Πότε πρέπει να χειρουργείται η κρυψορχία:
Όπως ήδη αναφέραμε πολλοί από τους μη κατελθόντες όρχεις, κατέρχονται από μόνοι τους αυτόματα μέσα στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τους 12 μήνες οι βλάβες που αναπτύσονται στους όρχεις που βρίσκονται εκτός του οσχέου είναι μόνιμες και δημιουργούν προβλήματα γονιμότητας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ιδανική ηλικία για την επέμβαση είναι μεταξύ 6 και 12 μηνών
 
Πώς χειρουργείται η κρυψορχία
Η χειρουργική αποκατάσταση της κρυψορχίας λέγεται ορχεοπηξία. Είται με την κλασσική μέθοδο (βουβωνική τομή), είται με την λαπαροσκοπική (στις περιπτώσεις των ενδοκοιλιακών ή αψηλάφητων όρχεων) έχει άριστα ποσοστά επιτυχίας στα χέρια έμπειρου παιδοχειρουργού. Ο μικρός ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και οι τομές σε λίγους μήνες είναι αόρατες!
Shopping Basket