Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 34,

Νέα Σμύρνη 171 21

demo-attachment-309-emergency_call_1
Η κοινωνία των παιδιών, είναι πολλές φορές πιο σκληρή από εκείνη των ενηλίκων και τα πεταχτά αυτιά είναι δυστυχώς μια αφορμή που κάποια παιδιά υφίστανται bulling. 
 
Aυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού που θα το συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή του.
Γι’ αυτόν τον λόγο συνίσταται ένα παιδί με πεταχτά αυτιά να χειρουργηθεί λίγο πριν πάει στο δημοτικό σχολείο, με την συμπλήρωση δηλαδή των 6 ετών.
 

Πεταχτά αυτιά ή αφεστώτα ώτα

είναι η συνηθέστερη δυσμορφία του πτερυγίου των αυτιών.

Στα αφεστώτα ώτα δεν υπάρχει η ελικοειδής πτύχωση και ο σκοπός της επέμβασης (ωτοπλαστική) είναι ακριβώς αυτός, να δημιουργηθεί η “ανθέλικα”, η αναδίπλωση του χόνδρου δηλαδή, ώστε να επανέλθει το ωτικό πτερύγιο στην φυσιολογική του θέση.
 
Τα αποτελέσματα είναι άριστα και η άμεση επίδραση στον ψυχισμό του παιδιού είναι εμφανής.
Shopping Basket